• Untitled

  Artist:
  Mashkov, Alexander
  Technique:
  xerography
  Dimensions:
  201х160 mm

Mashkov, Alexander

Untitled

1996